Od osnutka do danas

 
Povijest HSS-a

Hrvatska seljačka stranka je osnovana 1904. kao Hrvatska pučka seljačka stranka, a 1919. mijenja naziv u Hrvatska republikanska seljačka stranka.

Osnivač i vođa naše stranke Stjepan Radić bio je po svom političkom uvjerenju republikanac i hrvatski domoljub, koji je bio uvjeren da široke mase hrvatskog “seljačkog” naroda (tada je gotovo 95% stanovnika Hrvatske živjelo na selu) mogu i moraju političkim djelovanjem uzeti sudbinu Hrvatske u svoje ruke. U skladu s tim svojim uvjerenjem organizirao je stranačku infrastrukturu kojoj je primarni zadatak bio opismenjavanje i edukacija širokih slojeva naroda a metode političkog djelovanja bile su mu gotovo na granici revolucionarnih. Učlanivši HRSS 1924. u “seljačku internacionalu” u tada komunističkoj Moskvi, Radić stranci daje i službeno ljevičarska obilježja što je izazvalo vladajuće monarhističke strukture te je HRSS-u čak i zabranjeno djelovanje

"Samo živom voljom, u suradnji svih za sve, stvara se sa živima, živa povijest jednog naroda."

Stjepan Radić

1925. Radić se odriče “republikanstva” i nominalnog ljevičarstva, (stranka dobija današnje ime) te se okreće politici kompromisa kako bi s pozicije vlasti (ili blizu nje) moga efikasnije zastupati interese hrvatskog naroda, tada već kao apsolutni zastupnik Hrvata sa osvojenih više od 80% glasova hrvatskog biračkog tijela tadašnje države.

Njegova nasilna smrt u beogradskoj skupštini, Aleksandrova diktatura koje je slijedila te dolazak na čelo HSS-a Vladka Mačeka, odveli su HSS u drugom pravcu, iako sve do početka drugog svjetskog rata naša stranka zadržava apsolutni primat među svim hrvatskim strankama.

  Preuzmite dokumente
Povijest HSS-a   (310.77 KB)
 
  O nama - Sve