Hrvatsko srce

hrvatsko srce

Organizaciju žena HSS-a “Hrvatsko srce” početkom 20. stoljeća osnovala je Marija Radić, supruga osnivača HSS-a Stjepana Radića. Tijekom povijesti „Hrvatsko srce“ imalo je veliku ulogu u emancipaciji žena, u unapređenju njihova kulturnog i socijalnog života, kao i u buđenju svijesti o ravnopravnosti s muškarcima i borbi za pravo glasa žena.

 

U Samoboru je “Hrvatsko srce” osnovano 1999. godine, a prva predsjednica bila je Iva Grom koja je ovu funkciju obnašala sedam godina.

 

U Samoboru „Hrvatsko srce“ broji 320 žena koje aktivno sudjeluju u svim aktivnostima koje stranka provodi, a uključuju se i u druge akcije kao podrška humanitarnim projektima. Zalažu se za bolji položaj žena u društvu, zaštitu zdravlja, doma i obitelji te zaštitu tradicije i očuvanje narodnih običaja.

Hrvatsko srce Samobor